1. radionica iz ekološkog područja u sklopu projekta “Budućnost počinje danas”

Dana 29. 10. 2019. u Učeničkom domu Srednje škole Pregrada održala se prva od sveukupno četiri radionice koje organizira Zelena akcija u sklopu projekta “Budućnost počinje danas”. Na radionici je sudjelovalo 12 učenika. Tema prve radionice bila je gospodarenje otpadom, a u narednim tjednima uslijedit će još radionice održivi transport, klimatske promjene i energetika. Učenici su naučili što je otpad, kako se može smanjiti njegova proizvodnja te kako i zašto ga je potrebno odvajati i reciklirati. Također je bilo riječi i o biootpadu, kako ga pravilno zbrinuti te kako koristiti dobiven produkt (kompost) u domaćinstvu. Na radionici su učenici imali priliku izraditi vlastite kante za kompostiranje i ovladati procesom kompostiranja miješanjem biootpada sa smeđim materijalom (piljevina, karton, lišće).