5. aktivnost projekta „MOJ GLAS ZA MOJU ŠKOLU – MOGLI“ – studijsko putovanje u Srednju školu Čakovec

U petak, 10. prosinca 2021. proveli smo 5. aktivnost (Studijsko putovanje u Srednju školu Čakovec) u sklopu projekta Erasmus+ programa “Moj glas za moju školu – MOGLI“ koji provodi Srednja škola Pregrada i Učenički dom, a s ciljem osnaživanja učenica i učenika za učinkovitije sudjelovanje u životu škole i doma. Studijski posjet Srednjoj školi Čakovec bio je s ciljem diseminacije cjelokupnog provedenog projekta i upoznavanja škole i djelovanja Vijeća učenika Srednje škole Čakovec.