Održan 5. sastanak članova aktivnosti Biblioterapija

Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin

Autor Marko Vrtar, 3. svibnja 2021.

 

Dana 26. travnja 2021. nastavnica Romana Košćak Posavec, članica projektne aktivnosti iz Srednje škole Pregrada, sudjelovala je na 5. sastanku članova aktivnosti Biblioterapija. Sastanak je održan u Medicinskoj školi Varaždin. Na sastanku je voditeljica projekta Uspostava rada Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin, UP.03.3.1.04.0004, a ujedno i voditeljica aktivnosti Biblioterapija Mirjana Grabar Kruljac, pozdravila članove aktivnosti te predstavila novu organizaciju strukturu prema kojoj je ona nova voditeljica aktivnosti. Formirana je radna skupina za izradu nacrta dokumenata/indikatora provedene aktivnosti na kraju projekta. Radnu skupinu čine kolega Davor Piskač, izvanredni profesor na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu kao vanjski član, kolegica Nataša Sajko, kolegica Sonja Veir Labaš te kolegica Mirjana Grabar Kruljac. Kolegica Nataša Sajko pripremila je dokument sa sažetkom dosadašnjih prijedloga u aktivnosti s posebnim osvrtom na planiranje ishoda učenja. Također, prezentirala je dokument LifeComp: The European Framework for Personal, Social and Learning to Learn Key Competence, 2020.

 

Marinela Rožaj, mag. sestrinstva

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Srednje škole Pregrada.