Aktualne vijesti

Ekolozi posjetili dva OPG-a

Članovi ekološke grupe su 10. 11. 2022. posjetili OPG Kupilek u Klanjcu i OPG Tragec u Gorjakovu.
Posjet je raealiziran u suradnji s organizacijom LAG Zagorje-Sutla u sklopu projekta „Okusi …