Aktualne vijesti

Natječaj za stipendije

Na sljedećoj poveznici možete pročitati tekst natječaja za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola s prebivalištem na području grada Pregrade za šk. god. 2018./19.: https://www.pregrada.hr/novosti/natje%C4%8Daj-za-dodjelu-stipendija-redovnim-u%C4%8Denicima-srednjih-%C5%A1kola-s-prebivali%C5%A1tem-na-podru%C4%8Dju…