Dan planeta Zemlje obilježili smo Eko-kvizom

U našoj se školi Dan planeta Zemlje obilježava Eko-kvizom. Nakon dvije godine njegovog online održavanja, ove godine nastavili smo tradiciju i proveli ga uživo.

Učenici su pokazali izvrsno poznavanje ekoloških tema iz biologije, kemije i geografije. Nadamo se da će tijekom života primjenjivati stečeno znanje iz ekologije kako bismo naš planet sačuvali za buduće generacije.

Najbolja je bila ekipa br. 1 u kojoj su bili maturanti 4.a razreda (Lara Jazbec, Marta Hercigonja, Dorijan Martinko i Luka Hrastinski).

Ostale ekipe:


2. David Peer (1.a), Lana Staroveški (2.a), Melanija Berc (3.a) i Petra Krklec (2.d)

3. Mateo Majcenić (1.a), Lea Leskovar (2.a), Karla Kundih (3.a) i Petra Peček (2.d)

4. Ivor Petek (1.a), Gabriel Gretić (2.a), Gabrijela Očić (3.a) i Valentina Maček (2.d)

5. Klara Očić (1.a), Petra Barić (2.a), Luka Cerovec (3.a) i Rina Pavić (2.c)

6. Ivan Fureš (1.a), Dino Cobović (2.a), Lea Beber (3.a) i Lovro Šargač (2.c)