Dopunski rad – raspored održavanja

Raspored održavanja dopunskog rada za sve učenike koji su upućeni na pohađanje dopunskog rada nalazi se u prilogu.

RASPORED ODRŽAVANJA DOPUNSKOG RADA 1819