Farmaceutski tehničar

Ako …
–  imaš razvijen interes za prirodne znanosti, posebno biologiju i kemiju,
–  si precizan i odgovoran,
–  si uredan u radu,
–  imaš razvijene komunikacijske vještine i voliš kontakt s ljudima,
–  imaš znanja s područja tehnologije i posjeduješ smisao za fiziku i tehničke probleme,
… tada te krase poželjne osobine farmaceutskog tehničara.

Farmaceuti rade na pripremi, proizvodnji i prodaji različitih farmacetskih supstanci (lijekova, dijetetskih i kozmetičkih pripravaka). Priprema i proizvodnja farmaceutskih supstanci obuhvaća rad u analitičkim i galenskim laboratorijima pri čemu se koristi laboratorijsko posuđe, precizne vage, pipete i ostala analitička aparatura.
Farmaceuti se zapošljavaju u ljekarnama, biljnim ljekarnama, u proizvodnji farmaceutskih sirovina i gotovih lijekova, u kozmetičkoj indrustriji te proizvodnji dijetetskih proizvoda. I u svijetu i kod nas se očekuje porast potrebe za farmaceutima (kako srednje tako i visoke stručne spreme) zbog povećanja prosječne starosti populacije i veće upotrebe lijekova.
Nakon četverogodišnjeg školovanja i položene državne mature postoji mogućnosti upisa na sve visoke škole i fakultete, a posebno iz biomedicinskog područja. Direktan nastavak ovog programa je četverogodišnji studij farmacije po završetku kojega se stječe naziv magistar farmacije.

• Za upis se vrednuju:
– Prosjeci zaključenih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovne škole
– Zaključne ocjene iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, prvi strani jezik, Matematika, Fizika, Kemija i Biologija (7. i 8. razred)
• Uvjet za upis je liječnička svjedodžba medicine rada