Festivalčić – završna priredba projekta Baltazar4

U subotu 11. svibnja 2019. u sportskoj dvorani Osnovne škole Janka Leskovara u Pregradi učenici Srednje škole Pregrada promovirali su svoju školu sudjelovanjem na Festivalčiću – događanju kojim je obilježena uspješna provedba još jedne godine projekta Baltazar4, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda.