Informacija o rezultatima ispita državne mature u šk. god. 2020./2021.

  • Šk. god. 2020./2021. ispitima državne mature u Srednjoj školi Pregrada pristupilo je 90 učenika (98%) od ukupno 92 učenika završnih razreda koji su stekli pravo polaganja.
  • Od tih 90 učenika, 14 učenika je polaznika opće gimnazije, a 76 učenika je polaznika strukovnih programa (medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege, farmaceutski tehničar i fizioterapeutski tehničar).
  • Svi učenici opće gimnazije (14) položili su sve obavezne ispite državne mature kao i sve ispite izbornih predmeta. Odlični rezultati postignuti su iz Engleskog jezika A i B razina, Hrvatskog jezika A razina i Psihologije. Svi učenici gimnazijskog programa upisali su željene fakultete (Logopedija, Strojarstvo, PMF, Ekonomija, Filozofski fakultet, Dentalna medicina, Informatika i dr.).
  • Od 76 učenika strukovnih programa državnu maturu položilo je njih 60, a odlični rezultati postignuti su iz Engleskog jezika i Njemačkog jezika B razine.
  • Posebno valja naglasiti postignutu riješenost od 97% iz Engleskog jezika i 95% iz Njemačkog jezika B razine.