Javna objava informacija o trošenju sredstava za razdoblje od 1. 2. 2024. do 29. 2. 2024.

Dokument se nalazi u prilogu.

Javna objava za razdoblje 1.2.24. do 29.2.24.