Javni poziv za zapošljavanje pomoćnika u nastavi u sklopu projekta “Baltazar 5” za SŠ Pregrada

Svi se dokumenti nalaze u prilogu.

Javni poziv za podnošenje prijava

Privola

Uputa o privoli