Poziv za jednostavnu nabavu robe za kuhinju učeničkog doma i školske radionice

Srednja škola Pregrada raspisuje poziv za jednostavnu nabavu robe za kuhinju učeničkog doma i školske radionice. Tekst poziva i ponudbeni list nalaze se u prilogu. Poziv za dostavu ponuda – krušni proizvodi i hrana za doručak Poziv za dostavu ponuda – meso Poziv za dostavu ponuda – bezalkoholna pića, napitci.. Ponudbeni-list-nabava robe za kuhinju učeničkog doma […]

Poziv za jednostavnu nabavu robe za kuhinju učeničkog doma i školske radionice

Srednja škola Pregrada raspisuje poziv za jednostavnu nabavu robe za kuhinju učeničkog doma i školske radionice. Tekst poziva i ponudbeni list nalaze se u prilogu. Poziv za jednostavnu nabavu – bezalkoholna pića i napitci Poziv za jednostavnu nabavu – kruh i krušni proizvodi Poziv za jednostavnu nabavu – meso Ponudbeni-list-nabava robe za kuhinju učeničog doma te […]

Poziv za jednostavnu nabavu robe za kuhinju učeničkog doma i školske radionice

Srednja škola Pregrada raspisuje poziv za jednostavnu nabavu robe za kuhinju učeničkog doma i školske radionice. Tekst poziva i ponudbeni list nalaze se u prilogu. Poziv za dostavu ponuda – meso Poziv na dostavu ponuda – bezalkoholna pića i napitci Poziv na dostavu ponuda – kruh i krušni proizvodi Ponudbeni-list-nabava robe za kuhinju učeničkog doma te […]

Poziv za jednostavnu nabavu robe za kuhinju učeničkog doma i školske radionice

Srednja škola Pregrada raspisuje poziv za jednostavnu nabavu robe za kuhinju učeničkog doma i školske radionice. Tekst poziva i ponudbeni list nalaze se u prilogu. Poziv za dostavu ponuda – meso piletine Poziv za dostavu ponuda – meso svinjetine Poziv na dostavu ponuda – bezalkoholna pića i napitci Poziv na dostavu ponuda – kruh i krušni […]

Poziv za jednostavnu nabavu robe za kuhinju učeničkog doma i školske radionice

Srednja škola Pregrada raspisuje poziv za jednostavnu nabavu robe za kuhinju učeničkog doma i školske radionice. Tekst poziva i ponudbeni list nalaze se u prilogu. Poziv za jednostavnu nabavu robe za kuhinju učeničkog doma i školske radionice Ponudbeni-list-nabava robe za kuhinju učeničog doma te školske radionice

Poziv za dostavu ponuda za zamjenu svjetlosnih traka na sportskoj dvorani

Srednja škola Pregrada raspisuje poziv za dostavu ponuda za zamjenu svjetlosnih traka na sportskoj dvorani. Tekst poziva, troškovnik  i ponudbeni list nalaze se u prilogu. Poziv za jednostavnu nabavu- svjetlosne trake na dvorani Ponudbeni list – svjetlosne trake na dvorani Troškovnik zamjene svjetlosnih traka na sportskoj dvorani SŠ Pregrada  

Pravilnik jednostavne nabave Srednje škole Pregrada

Priloženi dokumenti: Pravilnik_jednostavne_nabave_Srednje_s_kole_Pregrada_-5.4.2017

Poziv za dostavu ponuda za servis krovnih prozora Velux

Srednja škola Pregrada raspisuje poziv za dostavu ponuda za servis krovnih prozora Velux. Tekst poziva i ponudbeni list nalazi se u prilogu. Priloženi dokumenti:  Ponudbeni_list_-_servis_krovnih_prozora_Velux.docx (17.22 KB)  Poziv_za_jednostavnu_nabavu-_servis_krovnih_prozora.docx (80.57 KB)  Tros_kovnik_servisa_krovnih_prozora_Velux.xlsx (10.55 KB)

Poziv za dostavu ponuda za građevinske radove u praktikumu ugostitelja

Srednja škola Pregrada raspisuje poziv za dostavu ponuda za građevinske radove u praktikumu ugostitelja u SŠ Pregrada. Tekst poziva i ponudbeni list nalazi se u prilogu. Priloženi dokumenti:  Ponudbeni_list_-_gra_evinski_radovi_u_praktikumu_ugostitelja.docx (17.23 KB)  Poziv_za_jednostavnu_nabavu-_gra_evinski_radovi_u_praktikumu_ugostitelja.docx(80.83 KB)  Pregrada-struja.pdf (171.10 KB)  Pregrada_-_voda,_plin.pdf (168.59 KB)

Odluka o odabiru – opremanje praktikuma kuhara /slastičara

Odluka o odabiru ponude za opremanje / renovaciju praktikuma kuhara i slastičara nalazi se u prilogu. Priloženi dokumenti:  Obavijest_o_odabiru_-_oprema_praktikuma_2017.jpg