Informacije

KnjižničarkaBernarda Šeligo, prof. hrvatskog jezika i književnosti i dipl. knjižničarka

tel.:  049 382 156
e-mail: knjiznica@ss-pregrada.skole.hr

RADNO VRIJEME KNJIŽNICE
ponedjeljak: 9:00 – 15:00
utorak: 9:00 – 15:00
srijeda: 10:00 – 16:00
četvrtak: 8:00 – 14:00
petak: 8:00 – 14:00

Virtualna knjižnica

Posjetite knjižnicu u oblaku

Virtualni izvori znanja

Pročitajte više

Knjižnične usluge

  • boravak u knjižničnoj čitaonici (10 naslova časopisa) – slobodno vrijeme i ostvarivanje INA, projekata, radionica)
  • posudba knjižne građe  LEKTIRA, STRUČNA, PRIRUČNA, ZABAVNA i PSIHOLOŠKO PEDAGOŠKA ZBIRKA
  • PRESLIKA članaka iz časopisa i referentne zbirke
  • računala za korisnike s pristupom Internetu (4 kom)
  • nastavni satovi s knjižničarkom (u vrijeme SR) – obrazovanje za informacijsku i knjižničarsku pismenost (suradnja s razrednicima)

Informacijska pismenost je usvajanje znanja, spretnosti i navika za stjecanje, vrednovanje, korištenje i prezentiranje informacija iz različitih izvora. Učenici upoznaju: vrste knjižnične građe, vrste informacija koje im se nude, izvore informacija i njihovu ulogu, upoznaju referentnu literaturu, periodične publikacije, knjižnične kataloge, sisteme za pretraživanje informacija u on-line bazama podataka, publicirane i nepublicirane izvore, sadržajnu klasifikaciju, bibliografsku strukturu te upotrebu informacijske tehnologije; izradu i oblikovanje rezultata istraživačkog rada i učenja.

Posudba knjižne građe

•  Rok posudbe je 3 tjedna (= datumu na datumnici u posuđenoj knjizi)
•  4. tjedan je rok opomene za vraćanje / produženje posudbe
•  odjednom se posuđuju najviše 2 knjige, od toga samo 1 iz lektirnog fonda; ako nema više traženog naslova na polici – učeniku koji ima zadužen takav naslov neće se produljiti rok posudbe.
•  za oštećene i izguljene knjige naplaćuje se naknada prema Pravilniku knjižnice

Sat u knjižnici / knjižničarka na satu razrednika

·        Što sve možemo u školskoj knjižnici (naše usluge, članstvo; prava i dužnosti; knjižnični bonton: posudba i čuvanje građe; uporaba čitaonice; računala i druge usluge).
·        Upoznavanje s knjigom (opis; naslovna strana, podaci o izdanju) i kataloški opis(signatura, snalaženje na knjižnim policama); Korištenje referentne zbirke u knjižnici: enciklopedije, rječnici,.
·        Korištenje časopisa, elektroničke građe i interneta u istraživačkom radu. Popis literature. Čitanje predgovora i pogovora; korištenje interneta; recentne web-stranice; rad na uredskoj pismenosti
·        izrada referata, citiranje i parafraziranje korištenih izvora znanja;  JAVNI NASTUP: govor, predavanje, izlaganje
·        Izrada bilježaka, izrada koncepta – sažimanje.
·        Popunjavanje OBRAZACA: UPLATNICA, OGLAS, POTVRDA i dr.
·        Referalna zbirka (upoznavanje, snalaženje; bilježenje podataka o korištenoj literaturi). ;   Citiranje i izrada popisa korištene literature.
·        Kako napisati MOLBU, ZAPISNIK, BIOGRAFIJU, SEMINARSKI RAD (za svaki oblik 1 nastavna jedinica); knjižnični katalozi i elektronske baze podataka

Izrada završnog rada

 

Elektronska pošta i internet
• Kako pišemo mail: pravila ponašanja u e-pošti;  rad s porukama (čitanje, pisanje, privitci, organizacija, upravljanje i zaštita od virusa)
Pretraživanje na internetu
• Tražilice (recentne stranice), katalozi
• Pripremanje, prijenos teksta i slika u dokument
• Opasnosti na internetu

Zidne školske novine

Na ovoj poveznici možete pregledavati katalog Srednjoškolske knjžnice Pregrada

http://library.foi.hr/m3/k.aspx?B=144

 

Ovdje možete pogledati prezentacije uz obilježavanje značajnih datuma i tema ako ste ih propustili pogledati na ekranu u auli Škole.

Virus COVID-19 –  informiraj se

Dan sigurnijeg interneta

Međunarodni dan nenasilja

Svjetski dan dostupnosti informacija

Mali vodič za informacijsku pismenost

Božićni običaji

Čitaj mi

Budućnost počinje danas

Kerekeš: Dementne frajle

Mudrosti o čitanju

Narodne priče i bajke

Zdrava prehrana