Kontakt

Adresa: Stjepana Škreblina 2, 49218 Pregrada
Faks:  049 / 382 – 159
E-mail: ss-pregrada@kr.t-com.hr

Stručna suradnica – psihologinja: 049 / 382 – 152
Stručna suradnica – pedagoginja: 049 / 382 – 160
Radno vrijeme: 9:00 – 15:00

Knjižnica: 049 / 382 – 156
e-mail: knjiznica@ss-pregrada.skole.hr

Ravnateljica: 049 / 382 – 151
Tajništvo: 049 / 382 – 150
Radno vrijeme: 7:00 – 15:00 

Račnovodstvo: 049 / 382 – 155
e-mail: srednja.skola.pregrada@kr.t-com.hr
Radno vrijeme: 7:00 – 15:00

Zbornica: 049 / 382 – 154

Voditeljica smjene i satničarka: 049 / 382 – 161
Radno vrijeme: pon – sri: 11:00 – 17:00
četv, pet: 9:00 – 15:00

Učenička referada: 049 / 382 – 158
Radno vrijeme za učenike: 12:00 – 14:00

Pravo na pristup informacijama:
e-mail: pristupinfo@ss-pregrada.skole.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
e-mail: zastita.podataka@ss-pregrada.skole.hr