Medicinska sestra / Tehničar opće njege

Medicinske sestre rade na provođenju zdravstvene njege, unapređenju zdravlja, sprečavanju bolesti, sudjeluju u liječenju i rehabilitaciji svojih pacijenata. Mogu raditi na različitim radnim mjestima: u kućnoj njezi, patronaži, bolničkim odjelima, operacijskim salama,  jedinicama intenzivne skrbi, samostalno ili u timu s ostalim stručnjacima u zdravstvenoj skrbi pacijenta. Institucije u kojima medicinske sestre pronalaze posao su: ambulante, opće, kliničke i specijalne bolnice, zavodi za hitnu medicinsku pomoć, rehabilitacijski centri, domovi za starije osobe, dječji vrtići, škole i fakulteti koji su nastavni centri za izobrazbu medicinskih sestra.

Ono što je zajedničko svim medicinskim sestrama jest sustavni pristup u prepoznavanju potreba pacijenata te rješavanje problema iz područja zdravstvene njege. Promatraju i procjenjuju tjelesno i psihičko stanje  pacijenata, sudjeluju u provedbi dijagnostičkih i medicinskih postupaka koji omogućuju važne podatke liječnicima za prepoznavanje i praćenje tijeka bolesti, utvrđuju rizike za zdravlje te mogućnosti pacijenata i njihovih obitelji za aktivno sudjelovanje u njezi i liječenju. Nastavljanjem trogodišnjeg stručnog studija sestrinstva moguće je steći naziv prvostupnice/prvostupnika sestrinstva. Osim toga, nakon položenog ispita državne mature postoji mogućnosti upisa na sve ostale stručne i sveučilišne studije.