Nastavnici Srednje škole Pregrada sudjelovali su na stručnom usavršavanju na području simulacijskog učenja koje se održalo u Simulacijskom centru u Brnu

Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin

Održano je stručno usavršavanje za nastavnike RCK Medicinske škole Varaždin, Srednje škole Pregrada te Srednje škole Čakovec iz područja simulacijskog učenja u medicini s naglaskom na korištenje briefinga i debriefinga.

U suradnji s Medis Adriom organizirana je edukacija; Umjetno stvorena i realistična imitacija raznih kliničkih scenarija upotrebom razrađenih i medicinski dokumentiranih scenarija, koristeći sintetičke realistične modele lutaka ili kompjuterski vođene interaktivne lutke umjesto stvarnih pacijenta za vježbu, s primjenom specijalizirane audio vizualne opreme briefing i debriefing. Stručno usavršavanje održalo se u Simulacijskom centru Medicinskog fakulteta Sveučilišta Masaryk (Centar za razvitak kliničkih kompetencija), od 3. do 5. veljače 2022. godine (Češka Republika – Brno).

Zanimljive radionice vodio je predavač liječnik specijalist hitne medicine posebno certificiran za edukacije s medicinskim simulatorima od strane međunarodnih organizacija za medicinsku simulaciju, dr. Lukas Drabauer.

Marinela Rožaj, mag. sestrinstva

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Srednje škole Pregrada.

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je EU-logo-footer.jpg