Natječaj za ostvarenje prava na financijsku potporu redovnim učenicima srednjih škola s prebivalištem na području grada Pregrade 2020./2021.