Kontakt

Domaćin županijskih natjecanja iz biologije i fizike: Srednja škola Pregrada

Kontakt:

Jasminka Miklaužić (tajnik)

tel.: 049/382150

fax: 049/382159

e-mail: ss-pregrada@kr.t-com.hr