Obavijest o ishodu natječaja za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju tijekom nastavne godine 2022./2023. u sklopu provedbe projekta „Baltazar 6“

Temeljem natječaja od 19. srpnja 2022. za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju tijekom nastavne godine 2022./2023. u sklopu provedbe projekta „Baltazar 6“ (KLASA: 112-02/22-01/6, URBROJ: 2140-90-22-1), a sukladno uvjetima natječaja, pravodobnim i potpunim prijavama, niže navedeni kandidat ispunjava uvjete iz natječaja i poziva se na testiranje, kako slijedi (inicijali: Ime.Prezime, pošta stanovanja):

A.Č., Pregrada

Testiranje će se provesti 23. kolovoza 2022. s početkom u 11:00 sati u prostorijama Srednje škole Pregrada, Stjepana Škreblina 2, Pregrada.