Obavijest o kontaktiranju škole

Zbog kvara na školskoj telefonskoj centrali još uvijek fiksni telefoni nisu u funkciji te Vas molimo da nas kontaktirate na jedan od sljedećih brojeva:

099/272-5131 Jasminka Miklaužić, tajnica
091/272-5128 Valerija Hržica, stručna suradnica
099/272-5130 Ksenija Kovačević Poljak, stručna suradnica
099/272-5121 Alma Peljto, stručna suradnica
099/272-5132 Vilmica Kapac, ravnateljica