Obavijest o promjeni rasporeda dopunskog rada iz predmeta Kuharstvo

U četvrtak, 6. lipnja 2019., dopunski rad iz predmeta Kuharstvo počet će u 11:30 sati, a ne kako je planirano u 7:35 sati. Održat će se 5 sati dopunskog rada (do 15:45 sati).