Obilježili smo Svjetski dan srca

Učenici 5. d razreda  obilježili su  Svjetski dan srca uz pripremu Stručnog vijeća nastavnika zdravstvene grupe predmeta u suradnji s Općom bolnicom Zabok i bolnicom hrvatskih veterana, Koordinacijskog odbora “Zdravi grad – Zabok” i Zavodom za javno zdravstvo KZŽ. Učenice su sudjelovale u akciji mjerenja krvnog tlaka i izračunavanja indeksa tjelesne mase. Za obilježavanje su pripremile edukacijske brošure o kardiovaskularnim bolestima (hipertenziji, akutnom infarktu miokarda, aritmiji), anatomiji i fiziologiji srca i krvnih žila, zdravoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti i preporukama o načinu življenja.

Posjetitelji su dobili savjete o prehrani, informacije o dijagnostičkim pretragama, čimbenicima rizika za nastanak bolesti srca i krvnih žila. Cilj akcije bio je potaknuti velik broj posjetitelja na brigu o zdravlju srca i prevenciji bolesti.

Svjetska kardiološka federacija je 2000. započela s obilježavanjem Svjetskoga dana srca s ciljem informiranja ljudi širom svijeta kako su bolesti srca i krvnih žila vodeći svjetski uzroci smrti. vrha obilježavanja Svjetskog dana srca je educiranje javnosti o mogućnostima sprječavanja kardiovaskularnih bolesti.