Obilježili smo Tjedan kolektivne sadnje stabala u Hrvatskoj 2021.

Dana 4. ožujka 2021. su učenici, članovi ekološke grupe, u sklopu kampanje Tjedan kolektivne sadnje stabala u Hrvatskoj 2021., zasadili tri lipe u dvorištu škole te dvije lipe i dva judina drva u dvorištu učeničkog doma. Izabrali smo lipu zbog toga što je ona naša autohtona vrsta, a ujedno je i medonosna. Time nastavljamo sa sadnjom upravo takvih vrsta u dvorištu naše škole i učeničkog doma. Zahvaljujemo svim učenicima koji su sudjelovali u sadnji.

Voditelji ekološke grupe

Fotografije možete pogledati u nastavku.