Obrana završnog rada u jesenskom roku

Obrana završnog rada u jesenskom roku za učenike smjera kuhar održat će se 23. kolovoza 2019. s početkom u 10:00 sati.