Odluka župana o odvijanju nastave prema Modelu C za srednje škole kojima je osnivač Krapinsko-zagorska županija

Odluka se nalazi u prilogu.

201210152305_0001