Održan 1. sastanak Strukovnog sektorskog vijeća

Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin

Autor Marko Vrtar, 23. veljače 2021.

Ravnateljica Vilmica Kapac sudjelovala je na 1. sastanku Strukovnog sektorskog vijeća koji je održan u prostorijama Medicinske škole Varaždin 10. veljače 2021. Na sastanku su bili prisutni članovi sektorskog vijeća Voditeljica projekta Uspostava rada Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin i ravnateljica Medicinske škole Varaždin Mirjana Grabar Kruljac, Vilmica Kapac,  Anita Hotelić, Mirko Poljak (KB Merkur), Dubravka Skeja (KB Merkur), te Gordana Ramušćak (SŠ Čakovec).

Voditeljica projekta upoznala je članove Vijeća s okvirnim planom djelovanja te dinamikom održavanja sastanaka, također ih je upoznala sa svim dosad pokrenutim projektnim aktivnostima, a članovi Vijeća izrazili su zadovoljstvo aktivnostima i okvirom djelovanja Sektorskog strukovnog vijeća. Tijekom projekta bit će održano 12 sastanaka Vijeća u Medicinskoj školi Varaždin.

 

 

Marinela Rožaj, mag. sestrinstva

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Srednje škole Pregrada.