Podjela DSD I diploma

Učenicima 4.a, 4.z i 3.m razreda koji su polagali ispit za stjecanje Njemačke jezične diplome na nižoj razini (DSD I) uručene su diplome i potvrde koje potvrđuju znanje njemačkog jezika na A2 i B1 razini, a priznate su u zemljama njemačkog govornog područja.
Čestitke učenicima!