Podjela DSD I diploma

Učenicima 4.a, 3.d i 3.z razreda koji su polagali ispit za stjecanje Njemačke jezične diplome na nižoj razini (DSD I) uručene su diplome koje potvrđuju znanje njemačkog jezika na A2 i B1 razini, a priznate su u zemljama njemačkog govornog područja.

Čestitke učenicima i njihovim nastavnicama!