Podjela svjedodžbi

Podjela svjedodžbi održat će se u petak, 7. srpnja 2023. u 8:00 sati prema rasporedu koji se nalazi u privitku.

Raspored učionica