Postupanja vezana za pojavu COVID-19 bolesti kod učenika i predškolske djece te postupanja vezana za samoizolaciju – 27.10.2020.

Uputa o postupanju Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije kod pojave simptoma COVID-19 bolesti kod učenika i predškolske djece nalazi se u prilogu.

Dopis Stožera CZ KZŽ 27.10.