Poziv za dostavu ponuda za zamjenu svjetlosnih traka na sportskoj dvorani