Predavanje o mineralima, stijenama i fosilima

U ponedjeljak, 21. 11. 2022., za učenike četvrtog razreda prirodoslovne gimnazije održano je predavanje o fosilima, stijenama i mineralima. Predavanje su održali gosti s geološkog odsjeka PMF-a, a u sklopu projekta ENGIE. Učenici su na predavanju mogli vidjeti primjerke fosila, minerala i stijena te provjeriti svoje znanje stečeno na satovima geologije. U sklopu projekta geološki odsjek donirao je SŠ Pregrada primjerke stijena, minerala i fosila. Predavanje i radionice bile su iznimno poučne te se veselimo budućoj suradnji u obliku terenskog izlaska na Kunagoru.