Preporuke za postupanje kod pojave simptoma COVID-19 bolesti kod članova zajedničkog kućanstva učenika i polaznika programa predškolskog odgoja

Preporuke za postupanje kod pojave simptoma COVID-19 bolesti kod članova zajedničkog kućanstva učenika nalaze se u prilogu.

Preporuka