Provjera ručne spretnosti za smjer dentalni tehničar/dentalna tehničarka

Provjera ručne spretnosti, za kandidate koji su prijavili program dentalni tehničar,  održat  će se u četvrtak, 30. lipnja 2022. s početkom u 11 sati.

Molimo učenike i osobe u pratnji da ne ulaze samoinicijativno u zgradu škole. Učenici će ulaziti u školu na poziv nastavnika.

Učenici sa sobom trebaju donijeti dokument za identifikaciju (osobna iskaznica, putovnica) i kemijsku olovku.

                                                                                                          Povjerenstvo