Rezultati upisa u Učenički dom SŠ Pregrada u ljetnom upisnom roku

U prilogu se nalazi rang lista učenika koji su ostvarili pravo upisa u Učenički dom SŠ Pregrada u šk. god. 2019./20.

Upisi su 15.  i 16. srpnja 2019., od 10:00 do 18:00 sati.

Rang lista ljetni rok _2019_20