Škole koje promiču zdravlje

Od školske godine 2016./2017. SŠ Pregrada uključena je u pilot projekt “Hrvatske mreže škola koje promiču zdravlje za srednjoškolsko okruženje, koji se provodi u okviru projekta “Europske mreže škola koje promiču zdravlje” – SHE (Schools for Healt in Europe).

Tijekom te prve godine bavili smo se identifikacijom problema i planiranjem aktivnosti. Istraživački rad iz biologije koji su prethodne godine proveli učenici s prof. Nealom Čuljat Tomašić ukazao je na lošu kondiciju naših učenika. SHE alat za brzu procjenu pokazao je da je područje Zdravstvenih vještina najproblematičnije, a kako su još neka akcijska istraživanja provedena u Školi pokazala da učenici tijekom nastave imaju problema s umorom i koncentracijom odlučili smo da krenemo u traženje aktivnosti kojima ćemo potaknuti učenike na fizičku aktivnost koja će uključivati vježbe snage i istezanja, ali će biti kratkotrajna i primjenjiva tijekom nastavnog sata te će u konačnici olakšati učenicima nošenje s umorom i manjkom koncentracije tijekom nastavnog dana. Tako je započeo naš Projekt provođenja kratkog vježbanja na nastavi.

Nastavnik Igor Hustić, mag. kineziologije, osmislio je dvije vrste vježbi koje je u suradnji s kolegama, nastavnicima TZK, prof. Majom Cesarec Rivetti i prof. Rudolfom Hustićem uvježbao s učenicima. U svakom razrednom odjelu izabrao je učenike demonstratore koji su bili zaduženi za redovno provođenje vježbanja. Edukaciju su prošli i nastavnici kako bi se i oni zajedno sa svojim učenicima uključili u vježbanje.

Na svečanosti koja je održana je 27. lipnja 2017. u prostorijama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, uz ostalih sedam škola uključenih u pilot projekt, dobili smo priznanje i potvrdu da smo članica SHE mreže škola koje promiču zdravlje.

Od tada se Projekt provođenja kratkog vježbanja na nastavi evaluira i nadograđuje te prilagođava potrebama. Vježbe se modificiraju, usustavljen je način praćenja redovitosti vježbanja, a učenici samoincijativno kada vide da imaju teškoća s praćenjem nastave, traže pauzu i mogućnost vježbanja.