Srednja škola Pregrada sudjelovala je na Uvodnoj konferenciji EU projekata Medicinske škole Varaždin

Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin

Mnogo sudionika bilo je u Varaždinu, u dvorani Hotela Park, ali i u virtualnom okruženju preko videokonferencijske veze, 14. prosinca 2021. Njihova uloga u projektu iznimno je važna i oni su govorili iz svoje perspektive o Projektu.

Osim ravnateljice Medicinske škole Varaždin Mirjane Grabar Kruljac, predstavnika Vijeća učenika, predstavnice Vijeća roditelja, predsjednice Školskog odbora, o važnosti Projekta govorila je i zamjenica župana. Budući da je škola povezana i s dvama ministarstvima i Agencijom za strukovno obrazovanje, sudionicima se obratila dr. Vera Katalinić-Janković, posebna savjetnica ministra zdravstva, a video vezom državni tajnik Ministarstva znanosti i obrazovanja Tomislav Paljak.

Projektne aktivnosti ne bi se mogle uspješno realizirati da škola nema svoje partnere i vanjske suradnike. Stoga su o uspješnoj suradnji i viziji govorili i prorektor Sveučilišta Sjever Damir Vusić i ravnateljica dr. sc. Vilmica Kapac u ime partnerskih škola Srednje škole Pregrada i Srednje škole Čakovec. Kako je cilj konferencije uz ostalo, javnost informirati o programu samog projekta, o njegovom tijeku i ispunjavanju svrhe, valja reći kako su se škole svojim djelovanjem prepoznale u svim njegovim  odrednicama. Radi se o školama koje u radu teže izvrsnosti na svim područjima odgoja i obrazovanja i koje u tome imaju punu podršku svojih osnivača i lokalne samouprave.

Marinela Rožaj, mag. sestrinstva

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Srednje škole Pregrada.