SŠ Pregrada prva škola u Hrvatskoj koja provodi strukturirani dijalog s mladima u sklopu projekta Erasmus + KA3

Srednja škola Pregrada prva je škola u Hrvatskoj koja će provoditi strukturirani dijalog s mladima. U sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga za 2019. godinu za program Erasmus +, Ključna aktivnost 3 za područje mladih, za aktivnost Sastanci mladih i donositelja odluka Srednjoj školi Pregrada odobren je projektni prijedlog pod nazivom  Moj glas za moju školu – „MOGLI“.

Projekt je odobrila Agencija za mobilnost i programe Europske unije, a odobreni iznos financijske potpore iznosi 5.410,00 eura.

 

Srednja škola Pregrada svojim radom, ostvarivanjem vizije i misije kroz neposredni i cjelokupni odgojno-obrazovnom rad s učenicima nastoji odgovoriti zahtjevima suvremenosti – osposobiti učenike za cjeloživotno učenje te ih osnažiti za izbor životnih vrijednosti koje će biti njihov put za ostvarenje osobnog zadovoljstva i uspjeha u životu. Kako je metoda strukturiranog dijaloga jedan od ključnih alata za postizanje navedenog, škola planira provesti projekt “Moj glas za moju školu”. Glavni je cilj projekta je osnažiti učenike za snažnije i učinkovitije sudjelovanje u životu škole, a kako bi ista odgovorila njihovim željama i potrebama. Stoga je vođenje dijaloga s donositeljima odlukama na razini škole prostor u kojem se žele pojačati njihove kompetencije, ali i motiviranost za angažman i sudjelovanje. U vremenu od 13 mjeseci, 20 odgovornih odraslih osoba Srednje škole Pregrada provest će s 114 učenika/korisnika učeničkog doma 4 radionice i jedan studijski posjet Srednjoj školi Čakovec. Učenici koji će sudjelovati u projektu su demokratski izabrani predsjednici/zamjenici predsjednika svih razrednih odjela u školi te 10 predstavnika odgojnih skupina u učeničkom domu. Putem različitih metoda neformalnog i suradničkog učenja raspravit će teme koje su za njihov život i rad u školi i učeničkom domu već detektirane kao značajne. Prvotno će biti informirani i educirani o samom funkcioniranju škole, o područjima i mogućnostima njihovog utjecaja, a posebno o važnosti i vještini strukturiranog dijaloga. Nadalje, raspravit će se mogućnosti rada Vijeća učenika, poželjan izgled škole, jelovnik u učeničkom domu te će posjetom školi u Čakovcu vidjeti i doživjeti praksu druge škole. Po završetku projekta, završni rezultati bit će diseminirani svim učenicima u školi, učenicima Srednje škole Čakovec, ali i drugim srednjim školama u Krapinsko-zagorskoj županiji. Koristit će se uobičajeni kanali informiranja, ali očekuje se i potpora Savjeta mladih županije, s obzirom na značaj očekivanih ishoda. Uz navedeno, očekuje se da će se 31 učenik škole značajno osnažiti/osposobiti/educirati/informirati za vođenje strukturiranog dijaloga na razini škole, što će ih učiniti spremnijim i motiviranijim da isto koriste u demokratskim procesima na razine šire društvene zajednice. Osim toga, očekuje se da će biti učinkovitiji predstavnici učenika svojih razrednih odjela te da će svojim djelovanjem drugima moguće biti poželjan model ponašanja.

Provedba prve radionice započinje 3. listopada 2019. na kojoj će se učenici prvo upoznati s ciljevima i programom samog projekta.

Veselimo se provođenju projekta i konstruktivnom dijalogu s učenicima naše škole!