Stručno usavršavanje nastavnika Srednje škole Pregrada u izvedbi FOI-a

Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin

Trideset nastavnika Srednje škole Pregrada sudjelovalo je na edukaciji o unapređenju kvalitete učenja i poučavanja, koju u okviru projekta Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin izvodi Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

Radionice u sklopu modula 4 obuhvaćale su sinkronu nastavu, koja se održavala online, u virtualnoj učionici te asinkroni dio, za što su bili potrebni materijali i zadaci dostupni putem Moodlea.

Radionice su obuhvaćale i proučavanje materijala, rješavanje kvizova i predavanje zadaća unaprijed, prije sinkronog dijela pojedine radionice. Modul se sastojao od 64 nastavna sata.

Teme koje su se detaljno razrađivale su: Suvremena (strukovna) škola u suvremenom društvu puno izazova, Priprema kurikuluma, Kvaliteta u obrazovanju,  Inovativne metode u učenju i poučavanju i provjera znanja uz upotrebu e-učenja, Priprema edukacijske tehnologije u poučavanju uz uključivi pristup (učenici s posebnim potrebama), Internacionalizacija.

Nastavnici su aktivno sudjelovali na stručnom usavršavanju te nakon završenog modula dobili potvrdu o pohađanju.

Marinela Rožaj, mag. sestrinstva

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Srednje škole Pregrada.

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je EU-logo-footer.jpg