Svečana podjela DSD I diploma

U četvrtak 26. rujna 2019. u sklopu obilježavanja Europskog dana jezika učenicima 3. i 4. razreda SŠ Pregrada (Luka Erdelja, Tea Andrić, Lidija Bednjanec, Ana Cesarec, Eva Horvat, Klara Hostić, Ivona Huljak, Valentina Huljak, Lucija Lončar, Ivan Horvat, Gabriela Nežmahen, Selena Škrnički, Sabina Tepeš, Erika Živičnjak i Monika Živičnjak) uručene su DSD I diplome, koje svjedoče o poznavanju njemačkoga jezika na B1 i A2 razini. Učenike je pozdravila i pohvalila ravnateljica škole dr. sc. Vilmica Kapac, a čestitale su im i nastavnice Njemačkoga jezika Mateja Oršić, Valentina Kunštek, Danijela Vukmanić i Romana Košćak Posavec. Diplome su rezultat truda i rada, a vrijede u zemljama njemačkoga govornoga područja.