U Medicinskoj školi Varaždin održani „Dani strukovnih zanimanja u RCK-uˮ

Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin

 

Nastavnici iz Srednje škole Pregrada sudjelovali su online na 1. sajmu „Dani strukovnih zanimanja u Regionalnom centru kompetentnostiˮ koji se održao u okviru projekta Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin od 10. do 14. svibnja 2021. uživo u Medicinskoj školi i online preko platforme Zoom.
Svaki dan bio je posvećen jednom zanimanju, a aktivnosti su započele učeničkim predstavljanjem i demonstracijom odabranih vježbi u laboratoriju ili u kabinetima, a potom je uslijedilo predavanje stručnjaka.

O ulozi ljekarničkog tima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti govorila je magistra farmacije Ana Soldo, predsjednica Hrvatske ljekarničke komore. Na predavanju su sudjelovali nastavnici iz Srednje škole Pregrada: Martina Peček, Irena Kolar Horvat, Andrea Vukmanić i Ivana Jedvaj.

Emil Jurič, dentalni tehničar i prvostupnik ekonomije, održao je predavanje na temu Dentalna tehnologija od jučer do sutra. Svojim je izlaganjem objasnio i zorno prikazao kako stalna promjena u tehnologiji i materijalima za izradu fiksnih i mobilnih protetskih nadomjestaka u dentalnoj medicini utječe i na stalnu potrebu za cjeloživotnom edukacijom dentalnih tehničara
Na zanimljivom predavanju prisustvovali su nastavnici iz Srednje škole Pregrada: Katarina Hrestak, Sonja Potrebić i Ivica Matejaš.

Treći dan Sajma obilježen je u posebnom ozračju s obzirom na to da se 12. svibnja slavi i Međunarodni dan sestrinstva. Zbog toga je pozvana Željka Gajski, glavna sestra službe za interne bolesti, koja je govorila o vrlo aktualnoj problematici – pandemiji izazvanoj bolešću COVID-19. U srijedu na predavanju sudjelovali su nastavnici Srednje škole Pregrada: Kristina Pavić, Anita Kanić, Sonja Potrebić, Lucija Haramina, stručna suradnica Ksenija Kovačević Poljak te ravnateljica Vilmica Kapac.

Četvrti dan predavanje je održao Tomislav Vrbnjak, u svojem je predavanju govorio o jednoj od najraširenijih dijagnoza današnjice – križobolji, od koje u nekom periodu života boluje 80 % ljudi. U četvrtak nastavnici koji su sudjelovali iz Srednje škole Pregrada su: Anita Kanić, Sonja Potrebić, Martina Pavleković i stručna suradnica Ksenija Kovačević Poljak.

Posljednji, peti dan stručno predavanje na temu Zdravstveno-laboratorijski djelatnici održao je Matija Vrbanec, magistar medicinsko-laboratorijske na online predavanju sudjelovala je nastavnica iz srednje škole Pregrada Irena Šlogar.

Marinela Rožaj, mag. sestrinstva

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Srednje škole Pregrada.