Učenici Učeničkog doma Srednje škole Pregrada sudjelovali u akciji „Zelena čistka 2021.“

„Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš”, kao dio globalnog projekta „World Cleanup Day!”, naziv je ekološke akcije kojom je u srijedu, 15. rujna 2021. godine organizirano čišćenje industrijske zone u Pregradi. Akciju koja se odvija na razini cijele Hrvatske organizirala je u Učeničkom domu Srednje škole Pregrada odgajateljica Ines Petek Moržanj. U skladu s epidemiološkim preporukama okupila je šestero učenika volontera koji su prilikom čišćenja učili kako odvajati i pravilno zbrinjavati otpad. Sudjelovanje mladih u akcijama čišćenja uvijek je od iznimne važnosti jer su upravo oni budući naraštaji koje treba osnažiti za aktivan doprinos očuvanju okoliša kroz pravilno odvajanje i odlaganje otpada.