Upisi u prvi razred – obavijest učenicima koji mijenjaju prvi strani jezik

Prilikom prijave pojedinog obrazovnog programa učenici su bili dužni odabrati prvi strani jezik (to je jezik koji je učenik učio od prvog razreda srednje škole). Iznimno, učenici koji su u osnovnoj školi najmanje četiri godine učili neki drugi strani jezik mogu taj jezik prilikom upisa odabrati kao prvi. U tom slučaju na upise trebaju donijeti svjedodžbe kojima se potvrđuje paralelno učenje drugog stranog jezika.