Večer znanosti

U petak, 24. svibnja 2024., u organizaciji Osnovne škole Janka Leskovara iz Pregrade, održana je Večer znanosti. Stemovci Srednje škole Pregrada predstavili su se sa radionicama iz geologije, biologije, kemije i fizike.

U sklopu biologije, posjetitelji su mogli izraditi i mikroskopirati preparat biljnih puči te upoznati život paličnjaka i biljaka mesožderki.

Na radionici iz geologije učenici su upoznali najzastupljenije minerale i stijene te njihovu primjenu. Jestivim komponentama prikazali su građu tla.

Iz fizike su predstavljena dva pokusa, gustoću i vakuum, a na radionicama iz kemije izrađivao se ljigavac i otisak prsta te su posjetitelji imali priliku vidjeti duha iz boce.