Zagovaračka akcija za klimu

U utorak, 19. prosinca 2023. održana je zagovaračka akcija za klimu i čišći okoliš u sklopu Erasmus+ programa KA1 projekta “Mladi u akciji”. Akcija je održana na trgu Gospe Kunagorske u gradu Pregradi.