Eko trail učenika naše škole i OŠ Janka Leskovara

U petak, 10. lipnja 2020. godine u našoj je školi održan Eko trail. Radi se o integriranoj terenskoj nastavi iz biologije, kemije, geografije i fizike. Sudjelovali su učenici 1. i 2. razreda prirodoslovne gimnazije kojima su se pridružile učenice iz OŠ Janka Leskovara iz Pregrade koje žele upisati prirodoslovnu gimnaziju u našoj školi.

Učenici su podijeljeni u mješovite grupe koje su trebale u što kraćem vremenu proći zadanu rutu po Pregradi i Kunagori i pritom, na nekoliko postaja, riješiti zadatke iz navedenih predmeta. Sve su grupe uspješno riješile zadatke uz druženje i dobru zabavu, a na kraju su ih dočekale nagrade.