Uvodna riječ ravnateljice

Srednja škola Pregrada postiže zavidne uspjehe na natjecanjima učenika u znanju, sportu i vještinama te ispitima državne mature. Iz Škole izlaze brojni učenici koji su danas uspješni, ugostitelji, zdravstveni radnici, ali i visokoobrazovani stručnjaci različitih profila. Rezultat je to truda učenika te odgovornog i predanog rada svih nastavnika i ostalih djelatnika Škole.

Školske godine 2019./2020. svoje srednjoškolsko obrazovanje uspješno završava generacija učenika opće gimnazije, programa ugostiteljstva i turizma (kuhar/konobar/slastičar) te zdravstva i socijalne skrbi (fizioterapeutski tehničar, dentalni tehničar, medicinska sestara opće njege/medicinski tehničar opće njege). Učenici (N=457) i nastavnici (N=87) rade i uče u optimalno opremljenoj školskoj zgradi koja sadrži specijalizirane učionice, trodijelnu sportsku dvoranu, teretanu i najsuvremeniju nastavnu opremu koja se neprekidno nadopunjava, pri čemu je e-Dnevnik samo jedan korak u informatizaciji. U sastavu Škole nalazi se i učenički dom koji je moderno i kvalitetno opremljen za smještaj 126 učenika, kojima se nudi sudjelovanje u brojnim aktivnostima i radionicama.

Kako bi se učenicima koji se obrazuju u ugostiteljskim programima omogućilo učenje kroz praksu na mjestu rada, u sklopu Škole djeluju školske radionice pod nazivom „Gradska kavana“ i „Zdravljak“, a svoja znanja pokazuju i u okviru projekta „Volunteering cities URBACT Transfer Network“ financiranog sredstvima Europske unije, u kojem pripremaju kolače i druge slastice za sugrađane i sugrađanke Grada Pregrade koji su korisnici socijalnih usluga.

Dodatna znanja učenici mogu steći iz njemačkog (DSD diploma) i talijanskog jezika te se uključiti u brojne sportske aktivnosti ili grupe – biološku, povijesnu, informatičku, literarnu, ekološku.. Učenicima se nudi mogućnost sudjelovanja u različitim projektima, kao npr. Erasmus + programi, u okviru kojih je organizirana razmjena učenika u različite europske zemlje, učenje o demokraciji i strukturiranom dijalogu s donositeljima odluka, a isto tako i mobilnost učenika iz programa Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege u realizaciji vježbi u rehabilitacijskom centru Topolšica u Sloveniji. Škola je i partner Srednjoj školi Varaždin u uspostavljanju Regionalnog centra kompetentnosti medicinskih škola čime će se još više pridonijeti razvoju i unapređenju zdravstvenih programa. Potiču se inicijative učenika te njeguju odgojne i kreativne vrijednosti – od nastavnih aktivnosti, projektne nastave, istraživačkih projekata, sporta, zabave i druženja do svih oblika suradnje sa širom društvenom i prirodnom okolinom. Primjerice, suradnja s Udrugom umirovljenika Grada Pregrade, u okviru koje učenice i učenici četvrtog razreda usmjerenja fizioterapeutski tehničar, pod vodstvom svojih nastavnika, pružaju elektroterapiju i masažu umirovljenicima s područja grada, s ciljem ostvarivanja i međugeneracijske solidarnosti te komunikacije između mladih i osoba starije životne dobi, a sve u skladu s motom Škole „Učimo, glavom, srcem i rukama“. Kako bi se učenicima olakšalo nošenje s umorom i manjkom koncentracije tijekom nastavnog dana, provodi se projekt “Vježbanje na nastavi“, a u okviru pilot projekta “Hrvatske mreže škola koje promiču zdravlje za srednjoškolsko okruženje“, koji se provodi unutar projekta “Europske mreže škola koje promiču zdravlje” – SHE (Schools for Healt in Europe). U sklopu navedenog projekta, u Učeničkom domu uređena je antistresna soba/soba za vježbanje. Slijedom svojih ekoloških aktivnosti Škola je stekla dijamantni status Međunarodne Eko-škole, a njena posebna vrijednost su suradnički međuljudski  odnosi, otvorena i topla komunikacija.

Vijeće učenika aktivno radi na organizaciji zabavnih sadržaja te promociji različitih afiniteta učenika kao i rješavanju za njih važnih pitanja, a sve dodatno potaknuto sudjelovanjem u Erasmus+ programu „MOGLI – Moj glas za moju školu“ pri čemu se svakom učeniku daje mogućnost prezentacije i participacije. Rezultat rada s učenicima vidljiv je i u dobivenom statusu Europske točke darovitosti čime se pokazuje briga o talentiranim i darovitim učenicima.

Aktivna je suradnja s roditeljima čija se mišljenja i prijedlozi osluškuju na roditeljskim sastancima i sastancima Vijeća roditelja te kroz uvažavanje njihovih sugestija, procjena, kritika kao i ponuda za suradnju i neposredno uključivanje.

Stručnu službu Škole čine psihologinja Ksenija Kovačević Poljak, prof. psihologije, pedagoginja Valerija Hržica, prof. hrvatskog jezika i književnosti i pedagogije, voditeljica smjene i satničarka Alma Peljto, prof. psihologije, knjižničarka Bernardica Šeligo, prof. kroatistike i dipl. bibliotekar te voditeljica Učeničkog doma Danijela Majcenić, dipl. kateheta. Tajnica škole je Jasminka Miklaužić, spec. admin. publ. Administrativno i tehničko osoblje svojim radom svakodnevno osigurava nesmetano funkcioniranje Škole i Učeničkog doma, a cijeli sustav timski vodi ravnateljica dr. sc. Vilmica Kapac, pedagoginja po struci.

Brojne generacije učenika ostavile su neizbrisiv trag, a posebno uspjesima iz područja biologije, povijesti, ekologije, Ponosa Domovine te sporta.  Razlozi su to za vjerovanje kako Škola svojim postojanjem, djelovanjem i nastojanjima doprinosi značaju i životu grada Pregrade, Krapinsko-zagorske županije, ali i šire.

Škola je i partner Srednjoj školi Varaždin u uspostavljanju Regionalnog centra centra kompetentnosti medicinskih škola

Hvala svima!

Ravnateljica
dr. sc. Vilmica Kapac

Školska fotogalerija

Pogledajte

Statut

Dokumenti

Najčešća pitanja

Kontakti

Adresa: Stjepana Škreblina 2, 49218 Pregrada

Centrala: 049 / 382 – 150
Faks:  049 / 382 – 159
E-mail: ss-pregrada@kr.t-com.hr

Stručna suradnica – psihologinja
Stručna suradnica – pedagoginja
(radno vrijeme: 9:00 – 15:00)

Knjižnica: (radno vrijeme: ponedjeljak 9:00 – 15:00; utorak 9:00 – 15:00; srijeda 10:00 – 16:00; četvrtak 8:00 – 14:00; petak 8:00 – 14:00)
e-mail: knjiznica@ss-pregrada.skole.hr

Ravnateljica
Tajništvo (radno vrijeme: 7:00 – 15:00)

Računovodstvo: (radno vrijeme: 7:00 – 15:00)

Zbornica
Pravo na pristup informacijama
pristupinfo@ss-pregrada.skole.hr

Voditeljica smjene i satničarka: (radno vrijeme: pon – čet: 11:00 – 17:00; pet: 9:00 – 15:00)

Učenička referada: (radno vrijeme: 7:00 – 15:00; rad sa strankama (učenicima): 12:00 – 14:00)