Prirodoslovna gimnazija

Ako…
želiš široko obrazovanje i dobro temeljno znanje
imaš razvijen interes za prirodne znanosti, posebno biologiju i kemiju
posjeduješ izuzetnu sklonost učenju i novim spoznajama
želiš iskazati svoje vještine, sposobnosti i interese, strpljivost, marljivost,
upornost, kreativnost
… upiši prirodoslovnu gimnaziju.
Prirodoslovna gimnazija je općeobrazovna škola koja traje četiri godine, a
naglasak stavlja na prirodoslovne predmete (biologiju, kemiju i fiziku). Prednost u
odnosu na opću gimnaziju je u satima praktičnih vježbi koje učenici imaju u
laboratorijima, a koji im omogućuju praktično svladavanje znanja o ovim
područjima stečenima na satima teorije.

Osim prirodoslovnih predmeta, učenici imaju sve općeobrazovne predmete kao
i opća gimnazija (s ponešto drugačijom satnicom).
Nakon položene državne mature gimnazijalci imaju mogućnosti upisa u na sve
visoke škole i fakultete, a najbolje su pripremljeni za upis i nastavak obrazovanja
u prirodoslovnom, biomedicinskom i biotehničkom području.
Za upis se vrednuju:
– prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije
decimale u posljednja četiri razreda osnovne škole
– zaključne ocjene iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, prvi strani
jezik, Matematika, Biologija, Kemija i Geografija (7. i 8. razred)
– dodatni elementi vrednovanja (prema Pravilniku o elementima i
kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole).