Dokumenti

Aktualno

Kucni red Skole.pdf 
IZVADAK iz Pravilnika o radu knjiznice.doc 
Pravilnik o radu knjiznice.doc 
Pravilnik bagatelne nabave u SS Pregrada. doc.pdf 
Procedura pracenja i napate prihoda i primitaka u Srednjoj skoli Pregrada.jpg.docx 
Odluka o etickom kodeksu neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti u Srednjoj skoli Pregrada.doc 
Plan evakuacije i spasavanja – Srednja skola Pregrada.pdf 
Zamolba za duplikat svjedodzbi.doc 
Kurikulum Učeničkog doma SŠ Pregrada 2018-2019
GPP Učeničkog doma SŠ Pregrada 2018-2019-prilozi
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM UČENIČKOG DOMA 2018_2019
Godišnji plan i program Srednje škole Pregrada 2018-19-2.10
Školski kurikulum Srednje škole Pregrada 2018-2019
Statut Srednje škole Pregrada 2019. -4.2.2019
Pravilnik o vlastitim prihodima
Pravilnik o korištenju sustava video nadzora u Srednjoj školi Pregrada i Učeničkom domu u sastavu
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
Pravinik o procjeni, vrednovanju i postupku zapošljavanja kandidata
Kurikulum učeničkog doma 2019-2020
Kurikulum Srednje škole Pregrada 2019-2020
Godišnji plan i program Učeničkog doma SŠ Pregrada 2019-2020
Godišnji plan i program Srednja škola Pregrada 2019-2020
Prilozi godišnjem planu i programu Učeničkog doma – 2019-2020
Pravilnik o radu školske knjižnice 2019
Pravilnik o postpuku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti- Srednja škola Pregrada – 2019

Godišnji plan i program SŠ Pregrada za šk.god. 201-20 – 1. izmjena

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u SŠ Pregrada

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Godišnji plan i program SŠ Pregrada – II. izmjene

Pravilnik o načinu postupanja odgojnoobrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

Godišnji plan i program i kurikulum 2020-21- Učenički dom SŠ Pregrada

Godišnji plan i program rada 2020-21 -Srednja škola Pregrada

Izvješće o realizaciji šk.god. 2019-20- Škola

Izvješće o realizaciji šk.god. 2019-20- Učenički dom

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Godišnji plan i program Srednje škole Pregrada u šk. god. 2021./2022.

Školski kurikulum Srednje škole Pregrada u šk. god. 2021./2022.

Godišnji plan i program Učeničkog doma Srednje škole Pregrada i kurikulum u šk. god. 2021./2022.

Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama propisuje se način i postupak prava na pristup informacijama. Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Zahtjev se podnosi:
– pisanim putem na adresu: Srednja škola Pregrada, Stjepana Škreblina 2, Pregrada
– putem elektroničke pošte na sljedeću adresu: pristupinfo@ss-pregrada.skole.hr

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama. Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su plaćanja upravnih pristojbi. Sukladno članku 19.Zakona o pravu na pristup informacijama, Škola ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Odgovor na pisani zahtjev za pravo na pristup informacijama Škola će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti za 15 dana, računajući od dana kad je tijelo javne vlasti trebalo odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji

Priloženi dokumenti:
Godisnje izvjesce-2015.pdf 
Zahtjev za pristup informacijama – Obrazac br. 2.doc 
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija- Obrazac br. 4.doc 
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije -Obrazac br. 3.doc 
Odluka o imenovanju sluzbenika za informiranje-.jpg 
Godisnje izvjesce o – 2016.pdf 
Godisnje izvjesce.csv 
Godisnje izvjesce.pdf 
Odluka o imenovanju sluzbenika za informiranje 2018.pdf 

Savjetovanja s javnošću
Otvara se savjetovanje s javnošću o Statutu Srednje škole Pregrada. Prijedlog Statuta upućuje se na savjetovanje s javnošću koje traje od 15.01.2019. – 23.01.2019. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na predloženi nacrt dostavljaju se elektroničkim putem na sljedeću adresu – ss-pregrada@kr.t-com.hr
Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi odnosno očitovanja bit će javno dostupni na internetskoj stranici Srednje škole Pregrada: https://sspregrada.hr/dokumenti/

Statut SŠ Pregrada – siječanj 2019
Godisnje_izvjesce za 2018
Godisnje_izvjesce za 2019

Godišnje izvješće za 2020.

Godišnje izvješće za 2021.