Dokumenti

Godišnji planovi i programi, kurikulumi

Godišnji plan i program SŠ Pregrada 2022./2023. pdf

Školski kurikulum SŠ Pregrada 2022./2023.

Godišnji plan i program Učeničkog doma SŠ Pregrada 2022./2023.

I. izmjena GPP 2021-2022

Godišnji plan i program Srednje škole Pregrada u šk. god. 2021./2022.pdf /.docx 

Školski kurikulum Srednje škole Pregrada u šk. god. 2021./2022.pdf /.docx

Godišnji plan i program Učeničkog doma Srednje škole Pregrada i kurikulum u šk. god. 2021./2022.pdf /.docx

Izvješće o realizaciji GPP-a i kurikuluma Škola – 2020-21.pdf

Izvješće o realizaciji GPP-a Učenički dom – 2020-21.pdf

Školski kurikulum 2020-21.pdf /.docx

Godišnji plan i program 2020-21- SŠ Pregrada.pdf /.docx

Godišnji plan i program i kurikulum 2019-20 – Učenički dom SŠ Pregrada.pdf / .docx

Godišnji plan i program SŠ Pregrada za šk.god. 2019-20 – 1. izmjena

Godišnji plan i program 2020-21- Učenički dom SŠ Pregrada.pdf /.docx

Godišnji plan i program 2018-19- Učenički dom SŠ Pregrada.pdf /.docx

Godišnji plan i program 2018-19- SŠ Pregrada.pdf /.docx

Godišnji plan i program 2019-20 – SŠ Pregrada.pdf /.docx

Školski kurikulum 2018-19.pdf /.docx

Školski kurikulum 2019-20.pdf /.docx

Prilozi godišnjem planu i programu Učeničkog doma – 2019-2020

Godišnji plan i program SŠ Pregrada – 2019/20. II. izmjene

Izvješće o realizaciji šk.god. 2019-20- Škola

Izvješće o realizaciji šk.god. 2019-20- Učenički dom

GPP Učeničkog doma SŠ Pregrada 2018-2019-prilozi

Opći akti, odluke

Pravilnik o načinu ostvarivanja i korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda

Pravilnik o kucnom redu Ucenickog doma SS Pregrada – 2017.docx 
Pravilnik o radu- 4.2.2015.pdf. za web.pdf 
Kucni red Skole.pdf 
Procedura pracenja i napate prihoda i primitaka u Srednjoj skoli Pregrada.jpg.docx 
Odluka o etickom kodeksu neposrednih nositelja odgojno obrazovne djelatnosti u Srednjoj skoli Pregrada.doc 
Plan evakuacije i spasavanja – Srednja skola Pregrada.pdf 
Zamolba za duplikat svjedodzbi.doc 
Statut Srednje škole Pregrada 2019. -4.2.2019
Pravilnik o vlastitim prihodima
Pravilnik o korištenju sustava video nadzora u Srednjoj školi Pregrada i Učeničkom domu u sastavu
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
Pravinik o procjeni, vrednovanju i postupku zapošljavanja kandidata
Pravilnik o radu školske knjižnice 2019
Pravilnik o postpuku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti- Srednja škola Pregrada – 2022
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u SŠ Pregrada
Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima
Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti
Pravilnik o načinu postupanja odgojnoobrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga
Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima
Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Srednje škole Pregrada.pdf /.docx
Pravilnik o kućnom redu Učeničkog doma Srednje škole Pregrada – 2017.pdf/.docx
Pravilnik o radu Školskog sportskog društva Kunko.pdf /.docx

Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama propisuje se način i postupak prava na pristup informacijama. Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Zahtjev se podnosi:
– pisanim putem na adresu: Srednja škola Pregrada, Stjepana Škreblina 2, Pregrada
– putem elektroničke pošte na sljedeću adresu: pristupinfo@ss-pregrada.skole.hr

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama. Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su plaćanja upravnih pristojbi. Sukladno članku 19.Zakona o pravu na pristup informacijama, Škola ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Odgovor na pisani zahtjev za pravo na pristup informacijama Škola će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti za 15 dana, računajući od dana kad je tijelo javne vlasti trebalo odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji

Priloženi dokumenti:
Godisnje izvjesce-2015.pdf 
Zahtjev za pristup informacijama – Obrazac br. 2.doc 
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija- Obrazac br. 4.doc 
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije -Obrazac br. 3.doc 
Odluka o imenovanju sluzbenika za informiranje-.jpg 
Godisnje izvjesce o – 2016.pdf 
Godisnje izvjesce.csv 
Godisnje izvjesce.pdf 
Odluka o imenovanju sluzbenika za informiranje 2018.pdf 

Savjetovanja s javnošću
Otvara se savjetovanje s javnošću o Statutu Srednje škole Pregrada. Prijedlog Statuta upućuje se na savjetovanje s javnošću koje traje od 15.01.2019. – 23.01.2019. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na predloženi nacrt dostavljaju se elektroničkim putem na sljedeću adresu – ss-pregrada@kr.t-com.hr
Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi odnosno očitovanja bit će javno dostupni na internetskoj stranici Srednje škole Pregrada: https://sspregrada.hr/dokumenti/

Statut SŠ Pregrada – siječanj 2019
Godisnje_izvjesce za 2018
Godisnje_izvjesce za 2019

Godišnje izvješće za 2020.

Godišnje izvješće za 2021.