Dokumenti

Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama propisuje se način i postupak prava na pristup informacijama. Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Zahtjev se podnosi:

– pisanim putem na adresu: Srednja škola Pregrada, Stjepana Škreblina 2, Pregrada

– putem elektroničke pošte na sljedeću adresu: pristupinfo@ss-pregrada.skole.hr

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama. Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su plaćanja upravnih pristojbi. Sukladno članku 19.Zakona o pravu na pristup informacijama, Škola ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Odgovor na pisani zahtjev za pravo na pristup informacijama Škola će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti za 15 dana, računajući od dana kad je tijelo javne vlasti trebalo odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji

Priloženi dokumenti:
Godisnje izvjesce-2015.pdf 
Zahtjev za pristup informacijama – Obrazac br. 2.doc 
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija- Obrazac br. 4.doc 
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije -Obrazac br. 3.doc 
Odluka o imenovanju sluzbenika za informiranje-.jpg 
Godisnje izvjesce o – 2016.pdf 
Godisnje izvjesce.csv 
Godisnje izvjesce.pdf 
Odluka o imenovanju sluzbenika za informiranje 2018.pdf 

Savjetovanja s javnošću

Otvara se savjetovanje s javnošću o Statutu Srednje škole Pregrada. Prijedlog Statuta upućuje se na savjetovanje s javnošću koje traje od 15.01.2019. – 23.01.2019. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na predloženi nacrt dostavljaju se elektroničkim putem na sljedeću adresu – ss-pregrada@kr.t-com.hr

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi odnosno očitovanja bit će javno dostupni na internetskoj stranici Srednje škole Pregrada: https://sspregrada.hr/dokumenti/

Statut SŠ Pregrada – siječanj 2019

Godisnje_izvjesce za 2018

Godisnje_izvjesce za 2019